Puan Ver:
Açıklama : Sekîne duâsı nelerden bahseder? Bu duâyı on dokuz defa okumamızın sırrı ve hikmeti nedir? Bu duâyı nerede ve ne zaman okumalıyız?”

Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de Sekîne'dir Hazret-i Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor Allah'ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası Hazret-i Ali'ye (ra) tebliğ ediliyor Hazret-i Ali (ra) bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrâil'i gökkuşağı gibi semâyı kuşatmış olarak gördüm Sesini işittim Sayfayı aldım Sayfada Allah'ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum”1

Sekîne ile bildirilen ve Allah'ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibâret olan bu altı ismi Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır Kayyûm ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır2 Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr3

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr'u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem'ayı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır

Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklal ve infirad Sahibidir

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir Herşeye hayatı veren, herşeyi dirilten O'dur

Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı herşeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idare eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O'nunla var olur, O'nunla ayakta durur, O'nunla devam eder Allah'ı ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz Göklerde ve yerde ne varsa, O'nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı herşeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O'nun yüksek âdetindendir Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz Yarattıklarını gözetler ve denetler Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder

Adl: Allah adâlet sahibidir, her yarattığına hakkı olan herşeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adâletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibarettir Allah kendisi adaet sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir Allah kemâl sıfatlar sahibidir O'nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar

Sekîne'de bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah'tan istimdat edilir, Allah'a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir

Kısaca arz edelim:
1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir4
2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir5
3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir6
4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir7
5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir8
6- Muhakkak ki, Allah herşeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır9
7- Şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla işitir, ve herşeyi hakkıyla görür10
8- Şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir11
9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür12
10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık13
11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin14
12- Şüphesiz Allah'a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir15
13- Muhakkak ki Allah azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır16
14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah'tır17
15- Allah bana yeter O'ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur18
16- Allah bize yeter O ne güzel vekildir19
17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez20
18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz21
19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun22

Üstad Hazretleri on dokuz Kur'ân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını tavsiye etmiştir23 On dokuz rakamı Kur'ân'dan alınan bir şifredir Bilindiği gibi, Kur'ân'da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor24

Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden hârika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazalî yoluyla Hazret-i Ali'den (ra) ders aldığı Sekîne gibi yüksek esrarlı evradı kendisine dâimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması25, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir

Dipnotlar:
1- Lem'alar, İstanbul, 2001, s 193;
2- Lem'alar, İstanbul, 2001, s 520;
3- Lem'alar, İstanbul, 2001, s 198;
4- İnşirah Sûresi, 5 ve 6 âyetten alınmıştır;
5- Kısmen Bakara Sûresi, 255 âyetten iktibastır
6- Hadîd Sûresi, 9 âyetinden alınmıştır
7- Nisâ Sûresi, 16 âyetten alınmıştır
8- Nisâ Sûresi: 23 âyetten alınmıştır
9- Nisâ Sûresi: 149 âyetten alınmıştır
10- Nisâ Sûresi: 58 âyetten alınmıştır
11- Nisâ Sûresi: 11 âyetten alınmıştır
12- Nisâ Sûresi: 1 âyetten alınmıştır
13- Fetih Sûresi: 1 âyettir
14- Fetih Sûresi: 3 âyettir
15- Mâide Sûresi: 56 âyetten alınmıştır
16- Hûd Sûresi: 66 âyetten alınmıştır
17- Hac Sûresi: 64 âyetten alınmıştır
18- Tevbe Sûresi: 129 âyetten alınmıştır
19- Âl-i İmrân Sûresi: 173 âyetten alınmıştır
20- Enbiyâ Sûresi Sûresi: 103 âyetten alınmıştır
21- Fâtihâ Sûresi: 5 âyettir
22- Fâtiha Sûresi: 1 âyetten alınmıştır
23- Hizbü'l-Envâri'l-Hakâikı'n-Nûriye, s 119
24- Bakınız: Müddessir Sûresi: 30
25- Lem'alar, İstanbul, 2001, 197
İzlenme : 180099 | Puan : 3.8
Süre: 05:36 | Tarih : 22.12.2011
Etiketler : sekine duası dua dinle sekine duası dinle sekine duasının okunuşu sekine duası nasıl okunur sekinenin fazileti
URL      :
Yorumlar
Yazan : huseyn rustamov |Tarih : 01.03.2014
kiwini oz nigahli xanimina baglayan dua

Yazan : muzeyyen Erdinç |Tarih : 30.12.2013
paylaş yerini bulamıyorum,nasıl paylaşıcaz

Yazan : EGE |Tarih : 19.04.2013
Yüce rabbimize ne kadar şükretsek azdır. çok güzel bir dua

Yazan : selma güngör |Tarih : 05.02.2013
çok güzel mhxgbk

Yazan : şerife dalhan |Tarih : 08.11.2012
su onda ölüm dösende yatmakta olan babam icin sekıne duasi okursanız cok tessekur ederım

Yazan : adem akkul |Tarih : 22.07.2012
allah razı olsun huzur dolu huzur verici dua..

Yazan : Nazmi Özköroğlu |Tarih : 17.06.2012
Allah razı olsun.Çok teşekkür ederim.

Yazan : Serdar Yanık |Tarih : 08.04.2012
Allah razı olsun ama bir de 19 adet ayet var her 6 isimden sonra okunması gereken. Hangisi doğru? Kafam karıştı.

Yazan : kerime |Tarih : 27.02.2012
allah rızası için benim amcamlar arasındaki husumet için okumanızı diliyorum allah iki tarafında şeytanini zayiflatsın okuyanlaradan allah razı olsun

Yazan : oğuz alp han |Tarih : 18.02.2012
harika ğüzel dualar

Yazan : emine bekdemir |Tarih : 17.02.2012
allah razı olsun çok güzel bir dua dinledikçe huzurlu ve mutlu oluyorum...allah cümlemizin duasını kabul etsin.

Yazan : ERCAN YILDIZ |Tarih : 14.02.2012
mükemmel

Yazan : VENHAR SELÇUK |Tarih : 14.02.2012
Gönül gözü ve kalbi herkeze açık olan herkezden razı olsun allah ilminizi artırsın ve bizlerde faydalanalım devamını bekliyoruz inlşh ALLAHA EMANET OLUN

Yazan : nesrin özkan |Tarih : 10.02.2012
sekine duası

Yazan : rabianur ozdemir |Tarih : 22.01.2012
allahn verdıgı herseye kurban olayım sukurler olsun kı duallarla ayaktayızz

Yazan : rabianur ozdemir |Tarih : 21.01.2012
dualar cok rahatlatıor

Yazan : nurhayat karabina |Tarih : 11.01.2012
allahın verdiği herşeye şükürler olsun

Yazan : bilge altınay |Tarih : 01.01.2012
Allah sizden razı olsun çok faydalandım çok güzel dua

Yazan : şükrü toprakdağ |Tarih : 26.12.2011
ALLAH (C.C)sizden razı olsun sekine duasını duyupta manasını ne olduğunu bilmeyen kardeşlerimiz en azından mealen okuyup faydanalacağız inşaallah. ALLAH(C.C) HİZMETLERİNİZİ DAİM EYLESİN.AMİİİN

Yazan : orhan karaçayır |Tarih : 25.12.2011
rabbım devamını dınlememizi nasıp eylesın varolun sagoluny

Yazan : kezban sarıkaya |Tarih : 25.12.2011
cok begendıgim bir dua allah kabul eder inşallah

Yazan : kezban sarıkaya |Tarih : 25.12.2011
cok begendıgim bir dua allah kabul eder inşallah

Yazan : hulya burgaz |Tarih : 24.12.2011
cok guzel ve huzur verici bir dua.Allah razi olsun.

Yazan : şükran aydokan |Tarih : 24.12.2011
ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN BİZLERE FAYDALANMAMIZI SAĞLADIĞINIZ İCİN COKKKK TŞKR EDERM A E OLUN

Yazan : DAVUT ULUSOY |Tarih : 16.12.2011
çok güzel ama eksik devamı olması lazım.

Yazan : Sema ŞEN |Tarih : 10.12.2011
ALLAH RAZI OLSUN ÇOK AMA ÇOK GÜZEL .HERKESİN OKUMASINI VE DİNLEMESİNİ ARZU EDERİM.ALLAHIM BU DUANIN HÜRMETİNE İSLAM DÜNYASINI SELAMETE ÇIKARTSIN.

Yazan : gonul elbeyioglu |Tarih : 05.12.2011
SELAMALEYKÜM MÜMİNLER BİRBİRLERİNİ SEVMEKTE !!!BİRBİRLERİNE ACIMAKTAVE BİRBİRLERİNİ KORUMAKTA BİR VUCUDA BENZERLER ALLAH RAZI OLSUN SİZLERDEN HAYIRLI AKŞAMLAR !!!

Yazan : aytül semiz |Tarih : 21.11.2011
mütiş bişey,Allah hepinizden razı olsun.kabul eyle YÂ RABBİ....

Yazan : sevda maraş |Tarih : 14.11.2011
sekine duasını dinledim çok etkilendim fakat diğer sitelerde farklı tarif ediliyor allahın isimleri 6 defa okunacak sonra 1.ayet tekrar allahın isimleri yine altı sonra 2. ayet 19 ayet var 19 defa okucazmı tam anlamadım lütfen açıklayıcı olarak bana yazarmısınız şimdiden allah razı olson

Yazan : HALİL ÖNGEL |Tarih : 10.11.2011
Ccenabı hak okunan ve okunacak şu dualar hürmetine başta şu an VAN nın üstünden bu musibeti kaldırsın.. vefat edenlere Allah rahmet etsin.. kalanlara sabrı cemil .. inşaallah bu sıralar sürekli okuyalım..

Yazan : bircans |Tarih : 06.10.2011
Allah razı olsun okuyandan ve paylaşandan. rahatlatıcı ferahlatıcı bir dua.

Yazan : özlem alkan |Tarih : 03.10.2011
çok güzel bir dua herkese dinlemeyi tavsiye ederim insan dinliyoken huzur buluyo...

Yazan : NECLA AÇIKBAŞ |Tarih : 15.09.2011
çok güzel duadır ALLAH tüm dua edenlerden kabul etsinnnn

Yazan : nevin can |Tarih : 24.08.2011
çok güzel bir dua allah razı olsun paylaşanlardan ,inş duamız kabul olur mubarek günler hürmetine aminn

Yazan : ayşe |Tarih : 05.08.2011
şukür duasını hergün dinliyerek ezmerledim ve sabah duasınıda hergün birkac kez dınlıyorum allah kabul eder işallah herkes dınlesın sadece bu dualar degil kuranı kerimimiz çok güzel allaha emanet olun

Yazan : Enver yıldız |Tarih : 25.07.2011
bence çok güzel sizden Allah razı olsun

Yazan : yiğit can |Tarih : 21.07.2011
çok güzel bir dua. Herkese tavsiye ederim

Yazan : ayşe |Tarih : 10.05.2011
allah razı olsun bu duayı herkes sahah kaltınmı dınlesın herkese tavsise ederım gununuz kazasız belasız harırlara vesile olsun amin

Yazan : Nazlı ALGÜL |Tarih : 13.03.2011
Çok güzeL bir dua .

Yazan : salahattin ballıkçı |Tarih : 09.01.2011
selammımaleykün bu duaları daha geniş kitleye ulaştırmak için herkese tavsiye edecem allah,a emanet olun

Yazan : ayşe akçay |Tarih : 03.01.2011
rabbim sizlerden razı olsun çok çok tşk ederim.....faydalanmamıza sebep olduğunuz için...hayırlarınızın ve paylaşımlarınızın yenilerinde buluşmak ümidiyle......A.e.olunuz.

Yazan : fatma demirci |Tarih : 21.12.2010
cok guzel bir dua herkeze taysiye ederim

Yazan : ramazan gani soylu |Tarih : 20.11.2010
cok güzel

Yazan : hayati |Tarih : 20.11.2010
tek kelime harika...............;

Yorum Yaz
Ad Soyad: *
E-Mail Adresiniz: *
Yorumunuz: *
Güvenlik No: *
Facebook Paylas

Benzer Videolar